Til sagsbehandlere

Hvad gør vi på Kronborghus?

Kronborghus og Kronborgsund er socialpædagogiske botilbud efter ABL §105, stk. 2, hvor der ydes socialpædagogisk støtte efter SL §85 til voksne borgere.

Kronborghus og Kronborgsund er socialpædagogiske døgnbemandet botilbud til voksne borgere (18+), med et varigt stærkt nedsat fysisk- og psykisk funktionsniveau, som har behov for personlig støtte, hjælp og omsorg.

Den daglige støtte tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, og spænder bredt fra personlig pleje og hygiejne, til kommunikation og sociale samspil.

På Kronborghus og Kronborgsund, tager vi udgangspunkt I en (re)habiliterende tilgang, hvilket betyder at borgerne får hjælp til selv-hjælp, og derved skal tilbydes støtte til udvikling eller vedligeholdelse af alle de funktioner, de er I stand til, med udgangspunkt i de ressourcer borgerne har.

Kronborghus og Kronborgsund ligger på hver sin matrikel, men har samme organisation og rammeaftale, ligesom at personalet på begge tilbud arbejder tværfagligt. Vi har både pædagoger, sundhedsfagligt uddannede og omsorgsmedhjælpere.

Hvad gør vi på Kronborghus?

Viden kræver uddannelse og erfaring, hvorfor at Kronborghus forsøger at ramme så bredt som muligt ift. vores tilgange til den enkelte beboer!

På Kronborghus arbejder vi ud fra mange forskellige pædagogiske metoder. Dog er der nogle grundlæggende metoder, som vi lægger særligt vægt på, idet vi finder disse som værende mest betydningsfulde ift. vores beboeres behov.

Med udgangspunkt I disse metoder, forsøger vi at tilrettelægge vores tilgang til den enkelte beboer således, at det giver bedst mulig mening ift. både beboer og personale.

Vi erkender, at vores gode arbejde består særligt af, at være opmærksomme på nyeste viden og faglighed. Men vi ved også, at erfaring og relationer har en vigtig faktor I vores pædagogiske tilgang, og at arbejdsmetoderne aldrig kan stå alene.

KRAP

Viden kræver uddannelse og erfaring, hvorfor at Kronborghus forsøger at ramme så bredt som muligt ift. vores tilgange til den enkelte beboer!

KRAP er udviklet af Psykologcentret i Viborg/Skive og tager metodisk og teoretisk afsæt i de kognitive behandlingsformer, og i det ressource fokuserede menneske- og behandlingssyn. Derudover hentes der desuden inspiration fra tilgange som bruges til anerkendende samtaler og undersøgelser.

På Kronborghus arbejder vi med KRAP som overordnet metode (parallelt med KvaliKomBo) i vores møde med beboerne, ift. at møde beboerne anerkendende og ressource fokuseret med et øje på beboernes kognitive kompetencer, og med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse.