Om os

Visioner og værdier

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og kompenserende tilgang, som giver borgeren mulighed for at leve et værdigt liv med succes.

 

Vision

Vi er engagerede i at skabe et socialpædagogisk botilbud for voksne borgere med nedsat funktionsevne af høj kvalitet ift. viden, anerkendelse og udvikling.

Vi skaber gode hjem for og med borgerne.

 

Værdi

“Vi tror på, at ethvert menneske indeholder flere ressourcer, end der umiddelbart kan iagttages”

“Vi tilgodeser den enkeltes integritet, og tager udgangspunkt i borgerens ressourcer fremfor begrænsninger”

“Vi tror på, at alle mennesker er aktivt kommunikerende i deres adfærd”

“Vi behandler alle borgere med værdighed og respekt, hvilket ses i alle vores pædagogiske handlinger”