Om os

Visioner og værdier

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og kompenserende tilgang, som giver borgeren mulighed for, at leve et værdigt liv med succes.

 

Vision

På Kronborghus vil vi alle lægge ansvar og engagement i, at skabe et socialpædagogisk botilbud for voksne borgere med nedsat funktionsevne, af højeste kvalitet ift. viden, anerkendelse og udvikling.

Vi vil alle skabe de bedst mulige rammer for, at borgerne skal føle succes og værdighed i deres dagligdag, og vi vil hele tiden forholde os nysgerrige på det ukendte.

 

Værdi

“Vi tror på, at ethvert menneske indeholder flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages”

“Vi tilgodeser den enkeltes integritet, og tager udgangspunkt i borgerens ressourcer fremfor begrænsninger”

“Vi tror på, at alle mennesker er aktivt kommunikerende i deres adfærd”

“Vi behandler alle borgere med værdighed og respekt, hvilket skal kunne ses i alle vores pædagogiske handlinger”