Kronborghus

Kronborghus og Kronborgsund er socialpædagogiske botilbud efter ABL §105, stk. 2, hvor der ydes socialpædagogisk støtte efter SL §85 til voksne borgere.
0
Ledige pladser

OM os

Kronborghus og Kronborgsund er socialpædagogiske døgnbemandet botilbud til voksne borgere (18+), med et varigt stærkt nedsat fysisk- og psykisk funktionsniveau, som har behov for personlig støtte, hjælp og omsorg.

Den daglige støtte tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, og spænder bredt fra personlig pleje og hygiejne, til kommunikation og sociale samspil.

På Kronborghus og Kronborgsund, tager vi udgangspunkt I en (re)habiliterende tilgang, hvilket betyder at borgerne får hjælp til selv-hjælp, og derved skal tilbydes støtte til udvikling eller vedligeholdelse af alle de funktioner, de er I stand til, med udgangspunkt i de ressourcer borgerne har.

Kronborghus og Kronborgsund ligger på hver sin matrikel, men har samme organisation og rammeaftale, ligesom at personalet på begge tilbud arbejder tværfagligt. Vi har både pædagoger, sundhedsfagligt uddannede og omsorgsmedhjælpere.